Inlägg publicerade under kategorin Dansk/Svensk Gårdshund

Av Karlsson - 30 september 2016 09:10

..och jag blev glad och varm i hjärtat av att läsa såväl ledare som det övriga innehållet i den. Hela bladet allt ifrån "Formandens leder", Avelsudvalgets inlägg ang en ny blankett för "Inmeldelse av sygdomme der antages at vaere arvelige" och övrigt innehåll andas en respekt för den enskilde uppfödarens/medlemmens kunnande och erfarenhet ta självständiga beslut, och utifrån en vilja av samverkan arbeta för klubben och gemensamt vårda rasen Dansk-svensk gårdshund med förnuft med målet att föda upp friska, sunda och rastypiska Dansk-svenska gårdshundar.


 


Här slås inte på missnöjestrumman för hur "oseriös" någon av rasens uppfödare som haft en tjuvparning av en för ung hund, ej heller läxas uppfödare upp vilka avlar utifrån sitt eget tysta kunnande om avelslinjer eller utifrån helheten av en kombination eller hund och inte enbart utifrån ett fåtal stipulerade värden. Inte heller varnas de Danska medlemmarna och uppfödarna för analkande epidemier utifrån enstaka upptäckta fall, ej heller påkallas DNA-tester i parti och minut för dessa som en räddare för rasen och inte heller förs det fram statistik som sägs påvisa "sjukdom" utifrån en teknisk mätmetod trots total avsaknad av kliniskt baserade fakta. Nej, i DSGKs medlemsblad understrykes att avlästa officiella HD-resultat inte ska skickas in till klubben - för de finns ju redan tillgängliga och offentligt publicerade på Danska Kennelklubbens hunddata, precis som det är hos vår Svenska Kennelklubb och deras Hunddata. Nej, de poängterar att HD-resultat ska inte anmälas till den danska rasklubben som sjukdom OM inte hunden har kliniska symptom och då ska dessutom dessa verifieras av veterinär. Så klok hantering av HD-problematiken i rasen, likt taxklubben i Sverige. Lars Audell, som byggde upp avläsningsavdelningen på SKK, berättade under en föreläsning att Taxklubbens företrädare helt lugnt hade konstaterat att deras ras såg annorlunda ut i sin skelettbyggnad, och att HD-avläsningen med Norbergs vinkel var utformad för brukshundar och att det som enligt mallen utvisade HD-fel i själva verket för deras ras inte var någon HD-defekt utan ett metodfel och alltså inte innebar något reellt problem för hundarna. Klokt handlat - var finns dessa visa sansade människor i hanteringen av vår ras? 
Du hittar mer från föreläsningen här: http://stoltaebbas.bloggplatsen.se/2009/10/12/2072695-lars-audell/


Just när det gäller höftledsdysplasi så är det något som sägs plåga rasen i Sverige som en mycket utbredd farsot och därmed pågående s k "hälsoprogram", ett "hälsoprogram" som infördes mot den då sittande styrelsens och en klar majoritet av uppfödarnas vilja. Detta "hälsoprogram" som införts på lantrasen Dansk-svensk gårdshund har som effekt att det selekterar och begränsar avelsbasen än mer och minskar den genetiska bredden i rasen - tvärtemot principer för avel i en lantras. Men vad många inte begriper är att den tekniska metod där höftledsdysplasi avläses genom mätning INTE är en klinisk sjukdomsdiagnos - avläst HD-resultat är en mätning utefter en skala - det säger inget om hur hunden mår, OM den har kliniska besvär av sitt "HD-fel" eller vilka kliniska symptom hunden har som härrör sig pga höftledsdysplasi. 


Nej, liksom i artikeln från Avelsudvalget i den Danska rasklubbens medlemstidning så tas upp frågan om gentester och dess användning där sans och balans och pragmatiskt förnuft präglar DSGKs inställning till generella DNA-tester i parti och minut. DKK liksom SKK har inställningen att validerade DNA-tester för en specifik variant av en viss rasbunden sjukdom kan vara värdefullt bidrag vid bekämpande av en kliniskt sjukdom i en ras, men generella DNA-tester vilka ej är validerade eller framtagna för en viss sjukdom i en viss specifik ras kan på grund av bristande tillförlitlighet skada rasen mer än de gör nytta. SKK skriver:


"Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de idag är många, inte ger hela bilden."
(http://www.srrs.org/srrs/nyhetsarkiv/20160721-svenska-kennelklubbens-avelskommitte-informerar-om-genetiska-tester)


och vidare: 


"SKK/AK avråder mot bakgrund av ovanstående från de pakettester/multitester som i dagsläget finns tillgängliga. Ställningstagandet baseras på de brister i validering och/eller relevans som finns för en del av de ingående testerna samt de negativa konsekvenser för avelsarbetet ett okritiskt testande riskerar att få. SKK/AK rekommenderar istället hundägare/uppfödare att testa för den eller de specifika genvarianter som är av betydelse i den aktuella hundrasen, givetvis under förutsättning att dessa tester är validerade." 

(http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Informationsartikel-om%20dna-tester.pdf)


Tack för att få vara medlem och genom ert medlemsblad få känna lite tillförsikt för rasen och kunna glädjas för grannlandets medlemmar och uppfödares skull. Och tack gode gud att i alla fall SKK hyser en sund och förnuftig inställning till DNA-tester, ett synsätt som delas med DKK. För, det finns ju inga hundar utan sjukdomsanlag...lika lite som det finns människor utan sjukdomsanlag.  Allla däggdjur bär på sjukdomsanlag av en eller annan sort och vi kommer aldrig att kunna utrota alla sjukdomar genom DNA-tester, däremot kan vi snabbt förstöra och utrota raser om aveln begränsas på felaktiga grunder.   

 

ANNONS
Av Karlsson - 19 september 2016 11:34

TJOHOOO Cynthia i Utah, USA, fortsätter att rada upp titlar på sina Dansk-svenska gårdshundar från Stolta Ebbas uppfödning! 

  

Stolta Ebbas Einride Of Sweden, alias Jet, från vår uppfödning har tagit en ny championtitel i tävlingsgrenen Barn Hunt vid tävlingar i Denver och han blev nu RAT CHAMPION!

Nu är hans namn med titlar:
MACH3 RATCH Stolta Ebbas Einride Of Sweden CM CD BN RE PT MXC MJB2 XF T2B4 CAA FDCH CGC (UKCCH  PTA UWP UFA)


 

Cynthias andra hane från Stolta Ebbas uppfödning Stolta Ebbas Njord Noatun, alias Connor tog sin titel RATO i "Open Barn Hunt" på tävlingar i Denver vid Rocky Mountain Ratters

Hans namn med titlar är nu: 

Stolta Ebbas Njord Noatun OA OAJ NF CAA CGC RATN (UKCCH PTN UFA)

 

ANNONS
Av Karlsson - 7 september 2016 14:20


Parning har skett mellan vår tik SE uCH NORD JV-11 Stolta Ebbas Irpa Idun Ilmatar och Gassman's Julius. Valparna beräknas födas V 43 och leverans från V 51 2016. SEuCH NORD JV-11 Stolta Ebbas Irpa Idun Ilmatar
, född 2011, är efter EE CH FI CH FI V-09 Aridgeocrats Ernest Hemmingway undan vår tik NORDuCH DKuCH FIuCH SEuCH NOuCH NO V-11 Falkenbergs Tjalfe Tinka, och Iduns morfar är DK V-13 DK CH NU CH NV-10 NV-11 Haritzas Tarzan. Idun har tagit titlarna Nordisk Juniorvinnare 2011 och är Svensk Champion (utställning).

 

European Dog Show 2015 fick Idun Excellent i Champion class bitches. Domare var Dan Ericsson, Sverige.


Idun är en social, alert & pigg liten dam, en klurig stor personlighet som alltid vill vara med och är nyfiken inför det mesta.Gassman's Julius är efter vår avelshane SE uCH FI uCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee och Gassman's Polly. Han gjorde sin utställningspremiär på MyDog 2015 där han vann Bäst I Rasen Valp (BIR Valp) vid båda dagarnas utställningar för domarna Karl-Erik Johansson och Nils Molin, Sverige. Under 2015 har det fortsatt med vinster i Juniorkonkurrensklass, och placering som 2:a Bästa Hanhund med CERT.


European Dog Show 2015 i Oslo, Norge, blev han placerad som 3:a i Junior class males med Excellent för domare Dan Ericsson, Sverige.


Vid Nationell Utställning i Eskilstuna i augusti 2016 blev Julius BIR (Bäst I Rasen) och Diana blev BIM (Bäst I Motsatt kön) för domare Jahn Stääv, Sverige. Julius är av championkvalité och har 2 Cert. Julius är liksom sin far en lugn och vänlig gårdshundshane. Han är höftledsröntgad och avläst med HD A.


Är du intresserad av valp och vill ha mer information? Har Du frågor om våra hundar, kombinationer, vår avel? Ring oss gärna & fråga oss, då det nog är vi som bäst kan svara på sådant som rör vår uppfödning & kennel. Fri prövningsrätt förbehålles vid försäljning av valpar.


Mobil: +46 (0)76 32 16 505

E-post: kennel(at)stoltaebbas.se

Av Karlsson - 24 augusti 2016 11:32

Dag två denna utställningshelg var det nationell SKK-utställning i Eskilstuna. På utställningsplatsen fick jag mycket trevligt sällskap då jag strålade jag samman med vännerna Göran Cajhagen, Haritzas kennel och Christina Mårtensson. Göran är uppfödare till vår SE UCH Haritzas Diana och Christina är ägare till vår uppfödning Stolta Ebbas Olava Otta. Först ut för bedömning var vår avelshane Gassman's Julius (efter vår hane SE UCH FI UCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee x Gassman's Polly) som först vann Öppen klass med Excellent och CK. I konkurrensklass blev han Bästa Hane och tog sitt andra CERT!!!  

 

Tjohooo! 


I Juniorklass visade jag vår Stolta Ebbas Yrsa Af Tinka (9 månader) som fick bedömningen Excellent och blev 2:a. SE UCH Haritzas Diana blev 1:a i Championklass med CK, och gick vidare till Bästa Tikklass.  


I Öppen klass blev vår uppfödning Stolta Ebbas Olava Otta 2:a med Excellent och CK, och Haritzas Geisha 3:a med Excellent. Stolta Ebbas Olava Otta blev slutligen 4:a i Bästa Tikklassen! 
  


    

Göran visade sin fina tik SE UCH Haritzas Zolo som vann Veteranklass med CK.

  

Så, som Bästa Tik vann vår SE UCH Haritzas Diana! Där står jag med två av mina hundar som skall tävla om BIR & BIM!!! Som tur var fick jag hjälp av vännen Christina att visa Diana, tack!

  


Bäst I Rasen blev Gassman's Julius och Bäst i Motsatt kön blev SE UCH Haritzas Diana!

Domare: Jahn Stääv, Sverige. 
  

   

Så gick Julius vidare till final i grupp 2 och Zolo till finalen Bästa Veteran.


 

Zolo blev oplacerad i finalen i gruppen Veteraner. 


           

I finalen för Grupp 2 blev Julius oplacerad - men vi var inne i finalringen och visade upp rasen i alla fall! 

 

 

BIR + CERT och BIM!

Ett rätt bra resultat, eller hur?

  

Av Karlsson - 21 augusti 2016 19:30

Innan gryningen var bilen lastad med hundar och utrustning och kosan ställdes mot Norrköping och Internationell SKK-Utställning 20160820. Med på resan var Julius, Yrsa och Diana.Dagens resultat blev att Julius blev placerad som 3:e Bästa Hane med ReservCERT, Yrsa fick Excellent och blev 2:a i Juniorklass och Diana 3:e Bästa Tik med CK.

   

Av Karlsson - 15 augusti 2016 13:56

Stolta Ebbas Magne Af Fröja blev 3:e Bästa Hane med ReservCert på Internationell utställning i Ronneby idag. Domare var Åsa Andersson, Sverige. 

Stort grattis till ägare Ulrika Talts! 


 

Av Karlsson - 14 augusti 2016 21:44


SE UCH Stolta Ebbas Noss Nal fick Excellent med CK i Championklass vid Internationell utställning på Bornholm, Danmark. Domare var Anita Whitmars.

Grattis till ägare Gunilla Thynell! 


 

Av Karlsson - 13 augusti 2016 19:43

Vilken vecka och vilken dag! För några dagar sedan fick jag klart för mig att den domaren som jag trodde skulle döma i Askersund inte alls skulle döma där utan det var en helt annan domare, och denna var Moa Persson. Hon kan minsann både anatomi och rasen Dansk-svensk gårdshund på sina fem fingrar - här behövs inget domarkompendium som stöd för bedömningen. Moa var med vid inmönstringen 1987 tillsammans med bl a Lars Adeheimer, Ole Staunskjaer, Marianne Fürst-Danielsson m fl domare när rasen blev en ras under Kennelklubbarna i Sverige respektive Danmark. Hon är också mycket kunnig i anatomi och använder verkligen hela skalan vid sina bedömningar. Sådana bedömningar har man ju respekt för, men man visar kanske inte en hund som inte är riktigt färdig om man inte tål eller vill få påtalat dess brister. Gör man inte det så är det ju inte så kul att inte få Excellenta hundar med sig hem igen, om man säger så.

   

Domens dag närmade sig, och jag var fullt beredd på att det nog kan bli Very Good på åtminstone Julius, 2 år, och lilla Yrsa, 9 månader, då båda har sina brister eftersom de inte är färdigutvecklade än. Julius pappa SE UCH FI UCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee och våra andra hundar efter Stolta Ebbas linjer följer verkligen rasstandarden och är färdiga i kroppen sent, oftast inte förrän i 3-4 års åldern. Lilla Yrsa är ju bara 9 månader och nu i höglöp vilket kanske inte är den optimala läget att visa henne. När sedan dagen börjar med att jag tog på mig jumpern med avigsidan utåt, fortsatte med några mindre katastrofer och när jag äntligen var framme på utställningsplatsen och kraschade en termoskanna - ja då höll jag på att vända om hemåt igen! Jag satt och funderade en halvtimma på om jag skulle vända på klacken, men tänkte att är jag här kan jag ju lika gärna ta mig och hundarna in, genomlida en uppfödares alla kval och ångest och med böjd nacke ta emot domen över mina usla hundar. Blir det Good kan vi ju gemensamt hoppa i bäcken på väg tillbaka... 

  
Promenaden in till utställningsområdet ska vi inte prata om, det var en pärs värdig en alpbestigning med en tik i höglöp, en i löp och en hane som gärna ville göra något annat än att promenera från parkeringen in till ringen. 
  

 


Som tur var hade jag ordnat hjälp med visningen och handlern Linda Ulriksen visade Julius med glans trots att han taktade som en brunstig hingst i ringen, och han blev trots detta 1:a i Öppenklass med Excellent!
  
Yrsa - som ju var orsaken till brunstigheten - fick Excellent kritik och blev 1:a i Juniorklassen med Excellent. 

  


 
SE UCH Haritzas Diana visades av Linda och fick också Excellent, vann Championklass med CK och blev Bästa Tik och BIR för domare Moa Persson, Sverige!
    
 

I finalringen grupp 2 blev hon dock oplacerad, men hon kom dit iallafall! 

Nu är vi hemma och jag är SÅ himla glad över våra Excellenta hundar! Tack Linda för handling och hjälp  idag! 

  

 

Grattis också till Dianas uppfödare Göran Cajhagen och Pia Linell på Haritzas kennel. Göran och Pia tillhör pionjärerna bland uppfödare av rasen Dansk-svensk gårdshund och de var med och startade Rasklubben för Dansk-svensk gårdshund. 

Presentation

Translate

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018
>>>

Senaste inläggen

Sök i bloggen

Arkiv

Kategorier

Länkar

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se