Alla inlägg under september 2016

Av Karlsson - 30 september 2016 09:10

..och jag blev glad och varm i hjärtat av att läsa såväl ledare som det övriga innehållet i den. Hela bladet allt ifrån "Formandens leder", Avelsudvalgets inlägg ang en ny blankett för "Inmeldelse av sygdomme der antages at vaere arvelige" och övrigt innehåll andas en respekt för den enskilde uppfödarens/medlemmens kunnande och erfarenhet ta självständiga beslut, och utifrån en vilja av samverkan arbeta för klubben och gemensamt vårda rasen Dansk-svensk gårdshund med förnuft med målet att föda upp friska, sunda och rastypiska Dansk-svenska gårdshundar.


 


Här slås inte på missnöjestrumman för hur "oseriös" någon av rasens uppfödare som haft en tjuvparning av en för ung hund, ej heller läxas uppfödare upp vilka avlar utifrån sitt eget tysta kunnande om avelslinjer eller utifrån helheten av en kombination eller hund och inte enbart utifrån ett fåtal stipulerade värden. Inte heller varnas de Danska medlemmarna och uppfödarna för analkande epidemier utifrån enstaka upptäckta fall, ej heller påkallas DNA-tester i parti och minut för dessa som en räddare för rasen och inte heller förs det fram statistik som sägs påvisa "sjukdom" utifrån en teknisk mätmetod trots total avsaknad av kliniskt baserade fakta. Nej, i DSGKs medlemsblad understrykes att avlästa officiella HD-resultat inte ska skickas in till klubben - för de finns ju redan tillgängliga och offentligt publicerade på Danska Kennelklubbens hunddata, precis som det är hos vår Svenska Kennelklubb och deras Hunddata. Nej, de poängterar att HD-resultat ska inte anmälas till den danska rasklubben som sjukdom OM inte hunden har kliniska symptom och då ska dessutom dessa verifieras av veterinär. Så klok hantering av HD-problematiken i rasen, likt taxklubben i Sverige. Lars Audell, som byggde upp avläsningsavdelningen på SKK, berättade under en föreläsning att Taxklubbens företrädare helt lugnt hade konstaterat att deras ras såg annorlunda ut i sin skelettbyggnad, och att HD-avläsningen med Norbergs vinkel var utformad för brukshundar och att det som enligt mallen utvisade HD-fel i själva verket för deras ras inte var någon HD-defekt utan ett metodfel och alltså inte innebar något reellt problem för hundarna. Klokt handlat - var finns dessa visa sansade människor i hanteringen av vår ras? 
Du hittar mer från föreläsningen här: http://stoltaebbas.bloggplatsen.se/2009/10/12/2072695-lars-audell/


Just när det gäller höftledsdysplasi så är det något som sägs plåga rasen i Sverige som en mycket utbredd farsot och därmed pågående s k "hälsoprogram", ett "hälsoprogram" som infördes mot den då sittande styrelsens och en klar majoritet av uppfödarnas vilja. Detta "hälsoprogram" som införts på lantrasen Dansk-svensk gårdshund har som effekt att det selekterar och begränsar avelsbasen än mer och minskar den genetiska bredden i rasen - tvärtemot principer för avel i en lantras. Men vad många inte begriper är att den tekniska metod där höftledsdysplasi avläses genom mätning INTE är en klinisk sjukdomsdiagnos - avläst HD-resultat är en mätning utefter en skala - det säger inget om hur hunden mår, OM den har kliniska besvär av sitt "HD-fel" eller vilka kliniska symptom hunden har som härrör sig pga höftledsdysplasi. 


Nej, liksom i artikeln från Avelsudvalget i den Danska rasklubbens medlemstidning så tas upp frågan om gentester och dess användning där sans och balans och pragmatiskt förnuft präglar DSGKs inställning till generella DNA-tester i parti och minut. DKK liksom SKK har inställningen att validerade DNA-tester för en specifik variant av en viss rasbunden sjukdom kan vara värdefullt bidrag vid bekämpande av en kliniskt sjukdom i en ras, men generella DNA-tester vilka ej är validerade eller framtagna för en viss sjukdom i en viss specifik ras kan på grund av bristande tillförlitlighet skada rasen mer än de gör nytta. SKK skriver:


"Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de idag är många, inte ger hela bilden."
(http://www.srrs.org/srrs/nyhetsarkiv/20160721-svenska-kennelklubbens-avelskommitte-informerar-om-genetiska-tester)


och vidare: 


"SKK/AK avråder mot bakgrund av ovanstående från de pakettester/multitester som i dagsläget finns tillgängliga. Ställningstagandet baseras på de brister i validering och/eller relevans som finns för en del av de ingående testerna samt de negativa konsekvenser för avelsarbetet ett okritiskt testande riskerar att få. SKK/AK rekommenderar istället hundägare/uppfödare att testa för den eller de specifika genvarianter som är av betydelse i den aktuella hundrasen, givetvis under förutsättning att dessa tester är validerade." 

(http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Informationsartikel-om%20dna-tester.pdf)


Tack för att få vara medlem och genom ert medlemsblad få känna lite tillförsikt för rasen och kunna glädjas för grannlandets medlemmar och uppfödares skull. Och tack gode gud att i alla fall SKK hyser en sund och förnuftig inställning till DNA-tester, ett synsätt som delas med DKK. För, det finns ju inga hundar utan sjukdomsanlag...lika lite som det finns människor utan sjukdomsanlag.  Allla däggdjur bär på sjukdomsanlag av en eller annan sort och vi kommer aldrig att kunna utrota alla sjukdomar genom DNA-tester, däremot kan vi snabbt förstöra och utrota raser om aveln begränsas på felaktiga grunder.   

 

ANNONS
Av Karlsson - 19 september 2016 11:34

TJOHOOO Cynthia i Utah, USA, fortsätter att rada upp titlar på sina Dansk-svenska gårdshundar från Stolta Ebbas uppfödning! 

  

Stolta Ebbas Einride Of Sweden, alias Jet, från vår uppfödning har tagit en ny championtitel i tävlingsgrenen Barn Hunt vid tävlingar i Denver och han blev nu RAT CHAMPION!

Nu är hans namn med titlar:
MACH3 RATCH Stolta Ebbas Einride Of Sweden CM CD BN RE PT MXC MJB2 XF T2B4 CAA FDCH CGC (UKCCH  PTA UWP UFA)


 

Cynthias andra hane från Stolta Ebbas uppfödning Stolta Ebbas Njord Noatun, alias Connor tog sin titel RATO i "Open Barn Hunt" på tävlingar i Denver vid Rocky Mountain Ratters

Hans namn med titlar är nu: 

Stolta Ebbas Njord Noatun OA OAJ NF CAA CGC RATN (UKCCH PTN UFA)

 

ANNONS
Av Karlsson - 11 september 2016 13:15Stolta Ebbas Yrsa Af Fröja blev Bäst I Rasen med CERT i Gimo endast 10 månader gammal! 

  

 

Lika jublande resultat blev det inte för Gassman's Julius då han fick sitt allra första Very Good. Domare var Kitty Sjong från Danmark. 

Av Karlsson - 7 september 2016 14:20


Parning har skett mellan vår tik SE uCH NORD JV-11 Stolta Ebbas Irpa Idun Ilmatar och Gassman's Julius. Valparna beräknas födas V 43 och leverans från V 51 2016. SEuCH NORD JV-11 Stolta Ebbas Irpa Idun Ilmatar
, född 2011, är efter EE CH FI CH FI V-09 Aridgeocrats Ernest Hemmingway undan vår tik NORDuCH DKuCH FIuCH SEuCH NOuCH NO V-11 Falkenbergs Tjalfe Tinka, och Iduns morfar är DK V-13 DK CH NU CH NV-10 NV-11 Haritzas Tarzan. Idun har tagit titlarna Nordisk Juniorvinnare 2011 och är Svensk Champion (utställning).

 

European Dog Show 2015 fick Idun Excellent i Champion class bitches. Domare var Dan Ericsson, Sverige.


Idun är en social, alert & pigg liten dam, en klurig stor personlighet som alltid vill vara med och är nyfiken inför det mesta.Gassman's Julius är efter vår avelshane SE uCH FI uCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee och Gassman's Polly. Han gjorde sin utställningspremiär på MyDog 2015 där han vann Bäst I Rasen Valp (BIR Valp) vid båda dagarnas utställningar för domarna Karl-Erik Johansson och Nils Molin, Sverige. Under 2015 har det fortsatt med vinster i Juniorkonkurrensklass, och placering som 2:a Bästa Hanhund med CERT.


European Dog Show 2015 i Oslo, Norge, blev han placerad som 3:a i Junior class males med Excellent för domare Dan Ericsson, Sverige.


Vid Nationell Utställning i Eskilstuna i augusti 2016 blev Julius BIR (Bäst I Rasen) och Diana blev BIM (Bäst I Motsatt kön) för domare Jahn Stääv, Sverige. Julius är av championkvalité och har 2 Cert. Julius är liksom sin far en lugn och vänlig gårdshundshane. Han är höftledsröntgad och avläst med HD A.


Är du intresserad av valp och vill ha mer information? Har Du frågor om våra hundar, kombinationer, vår avel? Ring oss gärna & fråga oss, då det nog är vi som bäst kan svara på sådant som rör vår uppfödning & kennel. Fri prövningsrätt förbehålles vid försäljning av valpar.


Mobil: +46 (0)76 32 16 505

E-post: kennel(at)stoltaebbas.se

Av Karlsson - 6 september 2016 13:45


Vår tik SE uCH Haritzas Diana är parad med Gassman's Julius med beräknad födsel v 42 och leverans v 50-51.


 

 

SE uCH Haritzas Diana härstammar från två gamla ursprungslinjer - den ena från kennel Twinflowers och den andra från kennel Haritzas och deras stamtik TJH Skrållan. Tjänstehund Skrållan är den första och hittills enda officiella tjänstehund (räddingshund) i världen som finns i rasen Dansk-Svensk Gårdshund.


Dianas farfar är VWW-08 NORD uCH FI uCH SE uCH DK uCH NO uCH NO V-02 KBH V-02 NORD V-05 VDH CH Europasieger 2009 Bundessieger 2008 Bundessieger 2009 Haritzas Elvis. Elvis var den allra första veteranvärldsvinnaren i rasen då han vann i stor konkurrens på World Dog Show 2008 i Stockholm.


Dianas far Sivert är en hane med ett mycket milt, lugnt och stabilt temperament, och är vänligt sinnad och social. Sivert är den enda avkomman i direkt nedstigande led efter en ursprungslinje i rasen som härstammar från Twinflowers kennel. Ägaren och uppfödaren Elsbeth Wahlstedt på Twinflowers kennel var en av de som arbetade hårt för sin älskade lantras som kallades "Skrabbehong", "Råttehong" eller "Skånsk Terrier" och hon är en av de vi har att tacka för att den 1987 blev en ras under Svenska och Danska kennelklubbarna under namnet Dansk-svensk gårdshund, vilken från 2008 vid World Dog Show i Stockholm blev en intermittent ras under FCI.


Diana har naturlig stubbsvans och är höftledsröntgad med HD B. Hon är en av endast 13 avkommor efter Sivert, och Stolta Ebbas kennel har 3 av dessa genetiskt unika och värdefulla avkommor i vår avel - genetiskt värdefulla ur bevarandeperspektiv för lantrasen Dansk-svensk gårdshund.


 


Gassman's Julius är efter vår avelshane SE uCH FI uCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee och Gassman's Polly. Han gjorde sin utställningspremiär på MyDog 2015 där han vann Bäst I Rasen Valp (BIR Valp) vid båda dagarnas utställningar för domarna Karl-Erik Johansson och Nils Molin, Sverige. Under 2015 har det fortsatt med vinster i Juniorkonkurrensklass, och placering som 2:a Bästa Hanhund med CERT.


På European Dog Show 2015 i Oslo, Norge, blev han placerad som 3:a i Junior class males med Excellent för domare Dan Ericsson, Sverige.

Vid Nationell Utställning i Eskilstuna i augusti 2016 blev Julius BIR (Bäst I Rasen) och Diana blev BIM (Bäst I Motsatt kön) för domare Jahn Stääv, Sverige. Julius har 2 CERT.


Julius är liksom sin far en lugn och vänlig gårdshundshane, är rastypisk och av championkvalité. Han är höftledsröntgad och avläst med HD A.


Inavelskoefficient för kombinationen är 0,6 %.


Vi ser med spänning fram emot denna kombination av gamla linjer med mycket fina och rastypiska hundar i en kombination som är bevandesgenetiskt värdefull för lantrasen Dansk-svensk gårdshund. Fri prövningsrätt förbehålles vid försäljning av valpar.


Är du intresserad av valp och vill ha mer information? Har Du frågor om våra hundar, kombinationer, vår avel?

Är du intresserad av att bli fodervärd?


Ring oss gärna & fråga oss, då det nog är vi som bäst kan svara på sådant som rör vår uppfödning & kennel.

 

Mobil: +46 76 32 16 505 ⌘

E-post: kennel (at) stoltaebbas.se

Hemsida: www.stoltaebbas.se

Presentation

Translate

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2016 >>>

Senaste inläggen

Sök i bloggen

Arkiv

Kategorier

Länkar

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se